CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển công ty, theo kế hoạch hàng năm, trong từng giai đoạn

Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng của công ty, trong đó ưu tiên

Lao động tốt nghiệp Đại học và sau Đại học

Lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực làm việc, đáp ứng được yêu cầu của công ty

Sinh viên mới tốt nghiệp, nhằm tạo nguồn năng lực trẻ năng động đáp ứng sự phát triển lâu dài của công ty

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

  • Tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên, giúp nhân viên phát huy tối đa tiềm năng phát triển bản than và trở thành các nhà lãnh đạo tương lai.
  • Tất cả các nhân viên An Ngọc Điền đều có cơ hội tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ cụ thể, phù hợp với tính chất công việc.

CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN

  • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng.
  • Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc, nhằm đánh giá mục tiêu công việc phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân
ĐÃI NGỘ

Tiền lương được trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc, đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp trình độ năng lực Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc Thưởng định kỳ dựa trên kết quả đánh giá KPI , công ty sẽ khen thưởng cho cá nhân và tập thể

PHÚC LỢI

• Chính sách mua bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe. • Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên. • Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho cán bộ nhân viên gio lưu và rèn luyện sức khỏe

CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tổ chức các chương trình thăm, tặng quà cho các trẻ em nghèo tại các trung tâm trong và ngoài Thành phố được tổ chức hằng năm.